For enhver pris

ProsjektPerfekt_2

Tekst: Alexander Daoud.

I media blir vi ofte fortalt hvordan vi skal leve det perfekte liv: Utseende, popularitet, penger, jobb og status er noen av de områdene vi bør og skal klare å mestre til de grader.

Dessuten skal det meste dokumenteres, gjerne på Instagram, Snapchat, eller på Facebook for de litt mer konservative. På folkemunne heter det at ‘du er bra nok bare du er deg selv’, men er det egentlig det de kommersielle mediene signaliserer?

Prosjekt perfekt

I TV-programmet Prosjekt perfekt forsøker Ida Fladen å leve ‘det perfekte liv’ utifra rådene de ulike ekspertene i media gir. I seg selv er nok flere av rådene også både velmente og gode, men når motivasjonen er å ‘bli perfekt’, er budskapet at prosjektet både er slitsomt og utilfredsstillende. Å utvikle seg som menneske, å forbedre seg på ulike områder i livet – det være seg jobb, idrett, sosiale egenskaper – kan i seg selv være både bra og sunt. Men hvis vi hele veien er misfornøyde med oss selv fordi vi ikke er like populære som hun eller han, vil vi alltid være på jag etter noe bedre og større som vi tror skal gjøre oss mer lykkelige. Å bli stadig mer perfekt, og det å være lykkelig, tenker vi ikke nettopp at de to tingene henger godt sammen? Desto mer perfekte vi er, desto mer likandes vi er – desto bedre føler vi oss? Selv om vi ikke direkte omtaler det på den måten, kan man nesten få et inntrykk av en slik underliggende tenkning flere steder.

Likes

Nylig var det en artikkel på klikk.no som tar for seg konkurransen om flest likes på facebook blant ungdom. Selv om ikke alle nødvendigvis kjenner seg igjen i artikkelen, drar den i det minste frem et viktige poeng, om hvordan vi mennesker kan være tilbøyelige til å dømme hverandre etter menneskers ‘vellykkethet’. Artikkelen forteller at hvis du skal begynne på ny skole i ungdomsårene, risikerer du at antall likes på facebook-profilen din er med på å avgjøre om du har en plass i den kule gjengen eller ikke. Men er likes avgjørende for din verdi som menneske?

Et grunnleggende behov

Som mennesker har vi alle i større eller mindre grad et grunnleggende behov for bekreftelse, at vi betyr noe for noen og at vi hører til et felleskap. Å kjenne at man betyr noe, og at man hører til, kan gi en opplevelse av mening og av et liv som er verdt å leve.  Men hva skjer dersom vi adopterer den økonomiske tenkemåten rundt kjøp og salg av varer, hvor konkurransen om hvilket produkt som selger best, på hvilke mennesker som har mest verdi? Da vil man kunne erfare at ens livsverdi svinger ganske mye relativt til prestasjonen. Det vil alltid være noen som ‘selger seg selv bedre’, og da er det ikke alltid lett å forstå seg på hva som gjør en verdsatt og hva som gjør livet verdt å leve når alt rundt en skal selges for enhver pris.

Et verdig liv?

Hvilke tankemønstre vi har rundt hva som gjør et menneske verdifullt, og hva som gjør et liv verdt å leve vil også kunne være med på å danne et grunnlag for hva vi tenker om kontroversielle spørsmål rundt for eksempel abort og aktiv dødshjelp. Hvis et liv har en relativ verdi, med det mener jeg avhengig av prestasjon og attraktivitet, vil det for eksempel være mye lettere å argumentere for aktiv dødshjelp, ettersom prestasjonen til en meget syk pasient ofte vil være redusert – og derfor også ha redusert livsverdi. Når det kommer til abort på grunn av diagnose eller sykdom ved fosteret – vil det være lettere å argumentere for abort hvis man har en relativ verdi på menneske i bunn og grunn. Dersom livet bare er verdt å leve hvis man klarer å vinne konkurransen om å være friskest, sunnest og mest lønnsom – vil et menneske med en kronisk sykdom eller funksjonsnedsettelse fort kunne oppleve at det kommer til kort i møte med samfunnets relative menneskesyn. For en gravid mor som vil det lettere kunne rettferdiggjøre en selektiv abort. Det et et iskaldt signal samfunnet sender til mennesker i spesielt sårbare faser.

Iboende eller relativ verdi?

At mennesket har en iboende verdi uavhengig av prestasjon, er en sentral tanke i flere livssyn. Mange vil si seg grunnleggende enige i denne tanken. Likevel kan vi oppleve at vi i praksis mange ganger lar oss styre av et tankesett om en mer relativ verdi. Å ha klart for seg hva som gir et menneske verdi, ikke bare teoretisk, men også i våre grunnleggende verdier og holdninger, vil få konsekvenser for hvordan vi møter og bekrefter menneskers verdighet, spesielt for sårbare grupper.

Mennesker kan ikke kjøpes eller selges for enhver pris – mennesket har en uendelig verdi!

Legg igjen en kommentar

Filed under Abort, Blogg, Seleksjon, Sortering, Uncategorized, Verdi

En bitteliten skapning

Human foetus in the womb

Tekst: Helene Pederstad. Foto: «Et 19 uker gammelt foster» (Sciencephoto).

Thea er 18 år og venter sitt første barn, og i likhet med andre jenter i samme situasjon har hun valgt å skrive om det på bloggen sin. Her tar hun blant annet opp press og forventninger mange unge mødre opplever i møte med resten av samfunnet.

Hun innrømmer at det ikke begynte med et «hurra» da hun først oppdaget at hun var gravid, men på grunn av kunnskapen hun hadde om barnet i magen ble valget ganske enkelt:

«Det blir jo aldri satt i noe positivt lys (å blir gravid som 18-åring), om det så er gjennom TV, radio, foreldre, skolen eller hvor det måtte være. Og for å være helt ærlig, så tenkte jeg ikke på det som noe positivt da jeg først fant det ut jeg heller, men jeg hadde rett og slett ikke hjerte til å ta abort. For det er jo tross alt en bitteliten skapning inni deg, med hjerte, og hjerne og hele pakka.», skriver Thea.

Mange trekker fram argumenter som at ‘du er alt for ung’, ‘du ødelegger ungdomstiden din’, eller ‘du er jo ikke ferdig på skolen en gang’, men i stedet for å lytte til alle anklagene bestemte hun seg for å se sin situasjon som noe positivt:

«… etter hvert som jeg fikk orientert meg litt, og hørt om hvilke rettigheter og muligheter jeg hadde så blei det fort snudd om til noe som absolutt ikke er negativt! Mange sier jo at du er bare 18, og du vet ikke hva du går til. Men helt ærlig, tror dere virkelig at selv om du er 30 så er du helt klar, du vet akkurat hva du går til, hva du har i vente og du blir automatisk super foreldre? Nei. Det er faktisk likt for alle. Som førstegangsforeldre er vi alle like usikre. Vi har aldri vært i gjennom noe slikt før, og vet over hodet ikke hva det er vi går til.»

Se hvilke rettigheter du har krav på her. Likevel er hun ærlig om hva som gjerne skulle vært på plass når man venter sitt første barn, men hun lar det ikke bli noen hindring men heller en motivasjon!

«Den eneste tingen jeg skulle ønske var annerledes ved min graviditet er at jeg gjerne skulle hatt økonomien på plass. En skikkelig jobb med god inntekt. Men det kommer. Jeg tar et år borte fra skolen nå, også er det tilbake igjen neste høst. Og gud som jeg gleder meg!»

Menneskeverd ønsker Thea lykke til med det lille mirakelet som er på vei! :)

Legg igjen en kommentar

Filed under Abort, Blogg, Media

Intervju i avisen KS

IMG_20140801_173519

Foto: Fra seminar under UngLandsmøte i Stavanger 1.august 2014.

Da Menneskeverd kjørte en nettannonse i Vårt Land i sommer var det flere som plukket opp saken og ville gjøre et intervju med Ungdomskonsulenten. Et utdrag fra intervjuet i KS kan du lese her:

Helene Pederstad (24) i Menneskeverd erfarer at kunnskap endrer holdninger rundt tabubelagte temaer.

 

– Du reiser rundt i Norge og underviser ungdommer på ungdomsskoler, videregående skoler, folkehøyskoler og konfirmantgrupper om menneskeverd, etikk, sex, abort og sortering av ufødt liv. Hvorfor?

– Målet er å opplyse ungdom ved å gi kunnskap om svært tabubelagte temaer, og å skape gode holdninger som leder til gode handlinger. Det overordnede målet er å forebygge uønsket graviditet og abort blant unge.

– Hvor avgjørende er kunnskap om hva som skjer med barnet i mors mage, for å verne om menneskelivet?  

– Jeg tror kunnskap endrer holdninger. Mange holdninger bunner i mangel på kunnskap. I stedet for faktabasert kunnskap, lener mange seg på at «alle andre mener eller gjør det», de følger bare strømmen. En vanlig tanke vi støter på hos ungdom når det gjelder abort, er for eksempel at «det er ikke så farlig om jeg blir gravid, fordi jeg kan bare ta abort». Men når de får kunnskap om fosterets utvikling og at hjertet begynner å slå allerede 21 dager etter befruktning, bidrar det ofte til endrede holdninger og en forståelse for at menneskelivet har verdi helt fra befruktningsøyeblikket.

– En ung jente skrev på bloggen sin at hun pleide å ha holdningen nevnt ovenfor, men undervisningen vår hadde endret hennes ståsted totalt. Hun kunne nå aldri tatt abort, uansett om barnet har Downs eller ikke. Hun forsto at alle mennesker har en verdi og rett til å leve. Når vi ser slike resultater, vet vi at arbeidet vårt nytter.

Resten av intervjuet står i papirutgaven av avisen 04.juli 2014.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Abort, Menneskeverd, Norge Rundt, Sortering

Færre aborter blant tenåringer!

I sommer fikk vi en positiv melding! En undersøkelse fra Folkehelseinstituttet viser historisk lave aborttall blant norske jenter i aldersgruppen 15 til 19 år, skriver Dagsavisen.

Undervisning.M&Etikk.Helene
Foto: Menneskeverds eget undervisningsmateriell (iStock).

Antall aborter blant norske tenåringsjenter har sunket kraftig de siste 30 årene. I 2013 var det utført rundt 10 aborter per 1000 kvinner i denne aldersgruppen. Det er det laveste tallet siden abortregisteret ble opprettet i 1979, viser rapporten.

Årsaken til at aborttallet har gått jevnt nedover de siste årene har nok en sammensatt forklaring, men flere mener at det kan kobles mot tilgangen på og informasjon om prevensjon, samt at helsesøster kan skrive ut p-piller. Samtidig viser statistikken at seksuell debutalder blant unge har gått opp, særlig i Oslo. På landsbasis ligger gjennomsnittlig debutalder nå på rundt 17 år for jenter og 18 år for gutter. Det kan tyde på at unge i dag har mer kunnskap om sex, som er en av årsakene til at unge utsetter sin debut lengre.

Menneskeverd har også sett hva undervisning og opplysning gjør med holdningene unge jenter og gutter har til sex, abort og menneskets verdi, og er ikke tvil om at dette har en sammenheng med de lave aborttallene og seinere debutalder blant ungdom. I år utvider derfor Menneskeverd sin stab med enda en ung dame som vil reiser rundt i Norge og undervise ungdommer fra 8.trinn og oppover, samt konfirmant- og ungdomsarbeid. Ønsker du undervisning fra oss, ta kontakt med ungdomskonsulenten på helene@menneskeverd.no !

Din kunnskap kan redde liv!

 

1 kommentar

12/08/2014 · 07:59

Helene bryter abort-tabu

portrett5

Tekst: Maria Victoria Aanje  Foto: Tina Rensel

Kunnskap og åpenhet bevisstgjør ungdom

Helene Pederstad (24) jobber som ungdomskonsulent i Menneskeverd, og reiser Norge rundt og underviser ungdom om menneskeverd, etikk, sex, abort og sortering av ufødt liv. Siden årsskiftet har hun undervist over 1300 elever og konfirmanter. Pederstad ser hvor viktig det er å bevisstgjøre unge mennesker på hvor komplekst barnet i mors mage er helt fra befruktningsøyeblikket av. I sine verdifagtimer legger hun også vekt på å gi unge gode argumenter til å planlegge sin seksuelle debut. – Ved å formidle informasjon om sex og abort på en relevant måte til ungdom, kan vi skape gode holdninger og atferd som igjen kan bidra til å verne om menneskelivet. Dette er spesielt viktig i den fasen det ikke er så lett å knytte en relasjon til barnet i mors mage, både for mor og barnefar, sier Pederstad.

Snudde 180 grader
Flere ungdommer forteller at det skjer noe med deres holdninger og motivasjon når de får undervisning om dette. En av elevene ved Fredly folkehøgskole skrev følgende på bloggen sin etter at Pederstad hadde hatt undervisning på hennes skole: – Denne jenta og denne organisasjonen fikk meg til å tenke på en hel del viktige ting og valg som man står overfor i livet sitt. (…) Før så var jeg en sånn person som tenkte: Det er vel ikke så farlig om man blir gravid, det er jo bare å ta abort. Men etter disse verdifagtimene er jeg fullstendig uenig. Per dags dato kunne jeg aldri tatt abort. Uansett om barnet mitt er funksjonshemmet, har Downs syndrom eller hva det måtte være. Vi er alle mennesker, vi er alle unike og vi er alle uerstattelig. Vi fortjener alle en sjanse til å leve, uansett!

Sultne ungdommerportrett8
Slike ord varmer Menneskeverds ungdomskonsulent og gir en bekreftelse på at informasjonsarbeidet organisasjonen driver, nytter. – Det er motiverende å se at kunnskap forandrer holdninger. Som ungdomskonsulent er jeg opptatt av at de skal få riktig og sann informasjon, bygget på fakta om viktige temaer som angår menneskeverdet, konkluderer hun. Pederstad kan fastslå en ting for sikkert etter å ha besøkt Norge på kryss og tvers: Unge mennesker er sultne på kunnskap.

Våre holdninger påvirkes av hva vi vet og ikke vet, sier Pederstad.

Jobber for livet
Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon og jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. Vi vil synliggjøre verdien av ethvert menneskeliv: Fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Gjennom aktiv formidling ønsker vi å bygge kunnskap og holdninger og motivere til innsats for menneskeverdet. Her er ungdom, politikere og fagpersoner viktige målgrupper. Dernest vil vi være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om våre temaer.

Ved å bli medlem hos oss, gir du din støtte til et sterkere vern av menneskelivet. Du mottar medlemsbladet Vern om Livet og invitasjoner til aktuelle seminarer og de¬batter. Menneskeverd mottar ikke statsstøtte, derfor er hvert medlem av stor betydning for oss. Er du enig i at vårt arbeid for livet er viktig og at det nytter? Bli medlem ved å klikke på bildet øverst til høyre.

Hvis vi ikke kjemper for menneskelivet,
hva er verdt å kjempe for da?

Denne artikkelen ligger ute på nettavisen Vårt Land i perioden 30.juni-6.juli

1 kommentar

Filed under Abort, Besøk, Konfirmanter, Media, Menneskeverd, Norge Rundt, Uncategorized, Verdi