Helene bryter abort-tabu

portrett5

Tekst: Maria Victoria Aanje  Foto: Tina Rensel

Kunnskap og åpenhet bevisstgjør ungdom

Helene Pederstad (24) jobber som ungdomskonsulent i Menneskeverd, og reiser Norge rundt og underviser ungdom om menneskeverd, etikk, sex, abort og sortering av ufødt liv. Siden årsskiftet har hun undervist over 1300 elever og konfirmanter. Pederstad ser hvor viktig det er å bevisstgjøre unge mennesker på hvor komplekst barnet i mors mage er helt fra befruktningsøyeblikket av. I sine verdifagtimer legger hun også vekt på å gi unge gode argumenter til å planlegge sin seksuelle debut. – Ved å formidle informasjon om sex og abort på en relevant måte til ungdom, kan vi skape gode holdninger og atferd som igjen kan bidra til å verne om menneskelivet. Dette er spesielt viktig i den fasen det ikke er så lett å knytte en relasjon til barnet i mors mage, både for mor og barnefar, sier Pederstad.

Snudde 180 grader
Flere ungdommer forteller at det skjer noe med deres holdninger og motivasjon når de får undervisning om dette. En av elevene ved Fredly folkehøgskole skrev følgende på bloggen sin etter at Pederstad hadde hatt undervisning på hennes skole: – Denne jenta og denne organisasjonen fikk meg til å tenke på en hel del viktige ting og valg som man står overfor i livet sitt. (…) Før så var jeg en sånn person som tenkte: Det er vel ikke så farlig om man blir gravid, det er jo bare å ta abort. Men etter disse verdifagtimene er jeg fullstendig uenig. Per dags dato kunne jeg aldri tatt abort. Uansett om barnet mitt er funksjonshemmet, har Downs syndrom eller hva det måtte være. Vi er alle mennesker, vi er alle unike og vi er alle uerstattelig. Vi fortjener alle en sjanse til å leve, uansett!

Sultne ungdommerportrett8
Slike ord varmer Menneskeverds ungdomskonsulent og gir en bekreftelse på at informasjonsarbeidet organisasjonen driver, nytter. – Det er motiverende å se at kunnskap forandrer holdninger. Som ungdomskonsulent er jeg opptatt av at de skal få riktig og sann informasjon, bygget på fakta om viktige temaer som angår menneskeverdet, konkluderer hun. Pederstad kan fastslå en ting for sikkert etter å ha besøkt Norge på kryss og tvers: Unge mennesker er sultne på kunnskap.

Våre holdninger påvirkes av hva vi vet og ikke vet, sier Pederstad.

Jobber for livet
Menneskeverd er Norges eneste livsvernorganisasjon og jobber for å fremme livsrett, likeverd og livshjelp. Vi vil synliggjøre verdien av ethvert menneskeliv: Fra før vi er født, ved nedsatt funksjonsevne og ved livets avslutning. Gjennom aktiv formidling ønsker vi å bygge kunnskap og holdninger og motivere til innsats for menneskeverdet. Her er ungdom, politikere og fagpersoner viktige målgrupper. Dernest vil vi være et kompetansesenter for dem som søker kunnskap om våre temaer.

Ved å bli medlem hos oss, gir du din støtte til et sterkere vern av menneskelivet. Du mottar medlemsbladet Vern om Livet og invitasjoner til aktuelle seminarer og de¬batter. Menneskeverd mottar ikke statsstøtte, derfor er hvert medlem av stor betydning for oss. Er du enig i at vårt arbeid for livet er viktig og at det nytter? Bli medlem ved å klikke på bildet øverst til høyre.

Hvis vi ikke kjemper for menneskelivet,
hva er verdt å kjempe for da?

Denne artikkelen ligger ute på nettavisen Vårt Land i perioden 30.juni-6.juli

Legg igjen en kommentar

Lagret under Abort, Besøk, Konfirmanter, Media, Menneskeverd, Norge Rundt, Uncategorized, Verdi

Abort er ikke bare samme det

beautiful sensual woman

Kvinnen som anonymt skrev en kronikk i Dagbladet er modig som deler de sterke erfaringene hun gjorde seg etter aborten. Fredag stilte hun også opp anonymt i et intervju på NRK ukeslutt der hun etterlyser bedre oppfølging i etterkant av et slikt inngrep. Hør hele intervjuet her

Generalsekretær i Menneskeverd Liv Kjersti S. Thoresen viser at hun tar kvinner som snakker om ubehaget etter abort på alvor. I et innlegg i Dagbladet spør hun om kvinnens historie hadde sett annerledes ut hvis man hadde lagt «alle kort på bordet» før hun tok det endelige valget?

Handlingsplanen for forebygging av uønskede svangerskap og abort for 2010-15 presiserer at kvinner og par som vurderer svangerskapsavbrudd skal ha lett tilgjengelig tilbud om informasjon og veiledning. Kvinnen skal ha informasjon om hvilke rettigheter hun har og hva samfunnet kan tilby henne. I tillegg skal hun opplyses om de medisinske virkningene og inngrepets art. Dagens kvinner bør også få informasjon om at det kan oppstå psykiske reaksjoner etter en abort, da helsemyndighetenes brosjyrer omtaler dette.

Ligger ikke disse premissene til grunn, svekkes kvinnens forutsetninger for å ta et informert valg – et reelt valg. Flere studier har pekt på at informasjonsarbeidet til abortsøkende kvinner med fordel bør kvalitetssikres, både i allmennpraksis og på sykehuset. Spesielt aktuelt blir dette nå når abortsøkende kvinner oppfordres til å oppsøke gynekologisk poliklinikk direkte.

Lege og forfatter Marianne Mjaaland har siden hun skrev boken «13. uke» møtt mange kvinner som har tatt abort. Hun har også vært åpen sine egne aborter. Mjaaland sier at det er viktig at vi snakker om tvilstanker og ubehaget ved abort, ettersom det kan gi næring til etisk refleksjon. Hun har et godt poeng og har vært tøff nok til å løfte frem de vonde følelsene i offentligheten. Nå får hun følge av flere som viser at abort ikke nødvendigvis er den enkleste utveien.
Det er viktig at vi tar historiene som viser ubehaget ved abort og ikke minst kvinnene bak dem på alvor. Erfaringene deres er ekte og bør få plass i den etiske vektskålen når vi som samfunn veier konsekvenser av abort og utformer nye handlingsplaner for å redusere antall svangerskapsavbrudd.

Abort er ikke bare «samme det».

Legg igjen en kommentar

Lagret under Abort, Media, Menneskeverd

Samme det?

beautiful sensual woman
Foto: iStock

I helgens Dagbladet kan du lese en sterk historie om en kvinne som tok abort for to år siden. Mellom linjene etterlyser hun de sanne faktaene om hvilke ettervirkninger som kan ramme en. En abort er ingen quick fix. Slike historier viser at informasjon og veiledning om abort, og hvilke psykiske og fysiske ettervirkninger som kan ramme en, er viktig og nødvendig informasjon.

Kvinnen må også få hjelp til å finne ut hva hun har krav på av ytelser fra samfunnet dersom hun velger å beholde barnet. Kanskje denne kvinnen hadde gjort et annerledes valg om hun hadde fått hjelp til å se mulighetene?
Stiftelsen Amathea tilbyr gratis veiledning for usikre gravide som kan hjelpe slike kvinner til å se muligheter og ikke bare begrensningene, og således ta et informert valg de kan leve med. Er du gravid og usikker på hva du skal gjøre, anbefaler vi deg å kontakte Amathea.

Er du gravid og ønsker å beholde barnet anbefaler vi deg å kontakte Jentehjelpen. De ønsker å støtte deg og barnet ditt de første årene så du slipper å ta dette valget alene!

Om du beholder barnet eller tar abort er det ikke «samme det». Det valget du tar må du uansett bære konsekvensene av resten av livet!

Skjermbilde 2014-06-02 kl. 13.23.44

 

 

 

1 kommentar

02/06/2014 · 12:30

- Emilie fortjener blomster

Skjermbilde 2014-05-27 kl. 09.15.31Da side2 intervjuet Emilie (16) fra Gausdal som fikk nedsettende kommentarer på bloggen sin fordi hun skal bli ung mamma, var det ikke få som ønsket å oppmuntre henne og vise henne støtte. KrFU leder Emil André Erstad (22) var også en av dem som mente hun burde få blomster på døra:

- Jeg synes Emilie fortjener blomster fordi hun er en modig jente som tør å stå frem med sin historie. Hun har tatt et modig og stort valg, og er et forbilde for mange unge jenter i samme situasjon. Ingen i hennes situasjon fortjener hets og stygge kommentarer for valget de har tatt. Alle burde støtte henne og vise omsorg, sier han til Side2.

Skjermbilde 2014-05-30 kl. 09.00.07
Foto: KrFU

Selv ble Emil André pappa da han var 20 år gammel, litt tidligere enn han hadde planlagt. Han opplever også å få et «annet blikk» når han forteller andre at han har en sønn på to år:

- Når vi sier at vi er foreldre, så ser mange på meg med et annet blikk. Som om jeg er en annen person enn den de først snakket med. Da må vi ofte forklare at man helt fint kan være student, ungdomspolitiker, ungdom og alt det som medfølger selv om man er foreldre. Man er ikke hundre prosent etablert bare fordi man er blitt forelder.

Utsettes for abortpress

Ungdomspolitikeren mener permisjonsordningen slik den er i dag er for dårlige og at den gjør det vanskelig for unge jenter å bli mødre. Det mener han fører til et sterkt abortpres og det kan bli tøft å velge å beholde barnet.

- Som samfunn må vi gjøre en helomvending i måten vi tenker om unge jenter som får barn. Det kan ikke være sånn at det bare er akseptabelt å få barn når man er ferdig med studiene og alt er på stell. Da blir det mange som ikke passer inn. Derfor må vi legge om støtteordningene. I dag belønnes mødre kolossalt for å ha vært yrkesaktive før de får barn, og får utbetalt nesten full lønn i permisjonstiden. Mens de som ikke har jobbet får 37 000 kroner i en engangsutbetaling. Det er usosialt, urettferdig og rammer kvinner og jenter i en veldig sårbar situasjon, forteller Emil André.

Legg igjen en kommentar

Lagret under Abort, Media, Verdi

- Jeg er ung mor, ikke hore!

Emilie (16) fra Gausdal venter en datter 22. juni. Vi har fulgt Emilie siden hun frimodig delte sin historie på NRK.

Skjermbilde 2014-03-13 kl. 13.46.36

Les også: Emilie fikk besøk av Menneskeverd

Samtidig startet hun blogge om livet sitt - Det var rykter og spørsmål. Derfor valgte jeg å starte bloggen så folk kunne lese der hvordan ting faktisk var, og at det ikke skulle lages flere falske historier. I tillegg ville jeg la folk få et innblikk i hvordan det er å være ung og gravid, forteller hun til Side 2.

Det hun ikke var forberedt på var det store antallet stygge kommentarene hun fikk på bloggen sin. Da flere begynte å kalle henne for hore, bestemte hun seg for å si i fra:

- Sist jeg skjekket var en hore en som gikk rundt og hadde sex med alle og en hver. (…) Og sist jeg skjekket har ikke jeg drevet med noe sånt. Syns det er utrolig dårlig gjort av folk og kalle meg hore bare fordi jeg er 17 år og gravid. Ja jeg er ung og gravid, men det betyr ikke at jeg er en hore! 

Les hele innlegget her.

Emilie forteller at andre dømmer henne bare fordi hun er ung og mener hun ikke vil bli en god mor. Men hva innebærer det å være en god mor? Er du nødvendigvis en bedre mor bare fordi du er 10 år eldre og har fast inntekt? Vi som ikke har peiling må ta et oppgjør med våre egne holdnigner til hva det vil si å være en mor. Å bli mamma må være det mest fantastiske en kvinne kan oppleve i livet, om du er 16 eller 26 år. La oss heller ønske alle barn velkommen og gi alle mødre den støtte og forståelse de trenger, for det er ikke bare lett å være mamma, spør din egen mor! :) Men det er den viktigste jobben du kan ha!

Les også: Norge er verdens nest beste land å være mor i.

Emilie treffer du i neste utgave av Vern om Livet som sendes ut til alle våre medlemmer i begynnelsen av juni. Klikk her om du ønsker å bli medlem i Menneskeverd!

Skjermbilde 2014-05-27 kl. 09.15.31

Foto: Tina Rensel, Menneskeverd.

2 kommentarer

Lagret under Abort, Media, Menneskeverd, Vern om livet