Valget

KRIG & KJÆRLIGHET

Med jevne mellomrom leser man om Downssaker i avisen og til tider undres man over menneskers etikk og holdninger til det som er annerledes. Snakkissaken nå er en Armensk kvinne som ga mannen et ultimatum der han måtte velge mellom henne og downssønnen. Mannen er fra New Zealand og det som skulle bli ekteskapets største dag ble deres siste. I Armenia beholder man ikke Downsbarn, de sendes på barnehjem sammen med handikappede. Barnets mor har levert inn skilsmissepapirer og en nettfarsott har samlet inn over 1 million kroner slik barnefaren får reise hjem til trygge omgivelser og gi Lille Leo et verdig liv øst for Down Under. Man må ta noen valg her i livet. Man må være forsiktig med å dømme barnemoren her da hun er oppdratt til å føle skam og verdiløshet av et helt samfunn 3300 km sørøst for Oslo. Vi vil ikke forstå henne, og folk flest kommer aldri i hennes situasjon. I Norge er det annerledes, i alle fall litt. Da…

Vis opprinnelig innlegg 601 ord igjen

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Menneskeverds julekalender

Human foetus 7-8 weeks old

Foto: Sciencephoto

Hvor mye veide du da du var 7 uker gammel? Når begynte hjertet ditt å slå? Hvor mye vet du egentlig om de første 24 ukene av ditt liv?

Bli med i Menneskeverds julekalender og åpne en (L)uke hver dag for å lære noe om livet. Hver dag trekker vi en vinner som får vår egen ILOVE LIFE t-skjorte, og alle som svarer riktig én gang er med i trekningen av et reisegavekort på 3000 kr fra Din Reisepartner.

Her kan du åpne (L)uke 15.

Lykke til og riktig god jul!

 

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Nicki Minaj synger om abort

Skjermbilde 2014-12-04 kl. 09.41.36

Foto: Billabord

I den nye sangen «All things go» forteller Nicki Minaj for første gang om sin abort, skrev flere utenlandske nettsteder i går.

Tekst: Helene Pederstad, ungdomskonsulent i Menneskeverd.

Rapperen uttrykte nylig at hun veldig gjerne ønsker barn og avslører i sangen at hun i dag ville hatt en sønn på 16 år, om hun ikke hadde tatt abort. Sangen som ble gitt ut i går er svært personlig og viser til hvilke følelser man kan knytte til en abort, også i lang lang tid etter aborten:

My child with Aaron would have been 16, any minute

Det bekrefter også det rapperen Flipsyde synger om i sin låt Happy Birthday der han uttrykker sorg over det barnet han mistet da kjæresten tok abort. I sangen kommer det fram at det ikke var det rette tidspunktet for dem å få barn sammen, men at han var gammel nok til å bli far. Nå må han leve resten av livet i uvitenhet om hvem barnet hans kunne ha blitt. Det oppleves som et stort tap for han.

Abort kan virke som en enkel utvei i situasjonen man befinner seg i der og da, men undersøkelser viser at mange sliter med angst, depresjon og selvbebreidelser i lang tid etterpå. Som en gynekolog så fint sa det da jeg intervjuet han om abort: «Min erfaring er at det er flere som angrer på at de tok abort enn som angrer på at de beholdt barnet». Abort er en endelig avgjørelse, du kan ikke gå tilbake og prøve om igjen. Det eneste du sitter igjen med er spørsmål du aldri vil få svar på…

Legg igjen en kommentar

Filed under Abort, Media

Det skal være rom for alle

magebakgrunn

Tekst: Hanna Ellisiv Johansen, 2. nestleder i Nord-Trøndelag KrFU
(Et utdrag: Hele teksten er publisert i Trønder-avisa 21.11.14)

I 2011 ble det født 90 barn med Downs syndrom i Norge. Ja, det stemmer at det er ekstra utfordrende å ha et barn meds spesielle behov. Det stemmer at familier som får barn med Downs syndrom gjerne må ofre mer av sitt eget for at barnet skal ha det godt.

Løsningen på dette «problemet » kan likevel ikke være å skille ut disse barna før de blir født. Denne argumentasjonen drar fokuset bort fra det som virkelig bør sees på. Det disse familiene trenger er et samfunn som gir støtte og hjelp til utfordringene foreldrene møter, i stedet for å vise til hvordan de fikk sjansen til å kvitte seg med «problemet» under svangerskapet.
Disse foreldrene som har barn med spesielle behov elsker barna sine akkurat like høyt som alle andre foreldre. At et samfunn skal formidle at noen barn ikke har samme rettigheter som andre, blir en usmakelig kald politikk i mine øyne.

Alle mennesker ønsker å bli tatt på alvor. Vi ønsker alle å bidra så godt vi kan etter våre forutsetninger. Vi trenger alle og bli sett for den vi er, og ikke for noen som kun er identifisert som en diagnose. Slik situasjonen er i dag for mange med spesielle behov kan vi ikke kaste bort tiden på å krangle om de burde vært utrensket før de fikk sjansen til å leve. Vi må heller gjøre det vi kan for å møte dem der de trenger å bli møtt. De trenger å fulgt opp av noen som tror på dem, ikke helst skulle sett at samfunnet slapp «byrden» disse menneskene pålegger det.

Vi kan ikke godta et Norge hvor vi velger og vraker, og kun lar prakteksemplarene få overleve svangerskapet. Hvis å ha Downs syndrom er «for sykt» til å kunne leve et fullverdig liv, hva da med dem som er født med anlegg for overvekt? De som med høy sannsynlighet har dysleksi?

Vil et blindt menneske komme gjennom nåløyet, og få retten til å leve? Hvis vi først er i gang med sorteringen av mennesker basert på egenskaper, vil det bli umulig å stoppe. Alle mennesker har en verdi som er så mye større enn det som kan måles i våre egenskaper.

Verdien til et menneske ligger i så mye mer enn kun våre prestasjoner og egenskaper.

La oss aldri glemme det.

I FNs verdenserklæring om menneskerettigheter artikkel 3 står det svart på hvitt at «Enhver har rett til liv, frihet og personlig sikkerhet». Denne erklæringen ble vedtatt for 66 år siden denne desemberen.

Har vi allerede begynt å glemme? Har et barn med Downs syndrom full rett til liv hvis vi i Norge kan velge bort å oppfostre det kun basert på dets egenskaper? Her håper jeg vi alle kan innse at vi finner motstridende faktorer. Vi kan ikke ha et samfunn som inkluderer alle, men som samtidig luker ut mennesker vi ikke ønsker.

For er det ikke akkurat i det uperfekte vi finner det aller vakreste vi mennesker har å by på? Er det ikke det unike i oss alle som virkelig gir oss verdi?

Det kan ikke være sånn at Norge i 2014 skal med sine handlinger sende ut signaler om at vi ikke godtar det «uperfekte» hos mennesker. Da er det ikke de utlukede som er «problemet», da er det sannelig de som har luket bort.

Menneskeverdet er ukrenkelig.
Det skal ikke være sånn at vi har verdi fordi vi gjør de rette tingene, eller fordi vi har på oss de rette klærne. Det handler ikke om å være flinkest i sport eller best i matematikk. Menneskets har uendelig verdi rett og slett fordi det er et menneske.

Vi er alle uvurderlige. I den jødiske skriftboken Talmud står det at «Den som redder et liv, redder hele verden». Slående godt skrevet, selv om den er nesten 2000 år gammel.

Legg igjen en kommentar

Filed under Uncategorized

Håp for alle?

Ultrasound  XXL

Foto: Tidlig ultralyd, iStock

Tekst: Ingeborg Marie Jensen, diakonistudent og praktikant i Menneskeverd

Det slår meg hvor heldig jeg er som har fått livet i gave uten at noen vurderte å ta fra meg denne muligheten. Uten betingelser er jeg blitt tatt imot og fått støtte fra omgivelsene mine til å utvikle meg. Det har vært utenkelig for meg at barn kan oppleve noe annet. Barn kommer til verden uten å bli vurdert som verdige til å få en sjanse. Noen barn er annerledes enn andre og får på seg et stempel allerede i mors mage.

Jeg var så heldig å få ha praksis i Menneskeverd, og på kort tid fikk jeg satt meg inn i menneskers opplevelser av gradering av menneskelig verdi. Det slår meg hvor heldige mine foreldre var som ikke hadde et helsevesen som rådet dem til å ta meg bort, ettersom alt så bra ut. Historier om det motsatte gjør sterkt inntrykk på meg. Mange kjemper en innbitt kamp mot helsevesenets holdninger og føringer om at abort er det beste alternativet dersom alt ikke er som det skal med barnet de bærer.

Det er sterkt å lese historien til Siri Fuglem Berg. Hun fikk Evy Kristine 10. april 2010. Datteren hadde trisomi 18. Denne diagnosen blir presentert som en tilstand som er uforenelig med liv. Hvis mors eggcelle eller fars sædcelle inneholder ett ekstra kromosom og denne befruktes, får fosteret ett ekstra kromosom i hver celle. Friske mennesker har 23 par i hver celle, mennesker med trisomi 18 har tre utgaver av kromosom 18 i stedet for to. Historiene om de som overlever og lever flere år med denne tilstanden kommer i skyggen når kvinner får informasjon om barnets utsikter. Det er 10-40 prosent av disse barna som lever lenger enn et år! Berg forteller blant annet om Helga som også har trisomi 18. Hun har rundet 37år!

Berg og mannen er begge anestesileger (narkoseleger). I prosessen rundt svangerskapet og Evy Kristines fødsel fikk de oppleve et møte med helsevesenet fra pasientens side. Dette møtet beskriver Berg på godt og vondt. I boken ”Retten til et annerledesbarn” forteller hun historien om svangerskapet og tiden hun fikk med datteren sin. I boken skildrer hun ulike møter med helsevesenet. Et møte med en lege beskriver hun på denne måten:

            «Igjen møtte vi en ny lege som med hastverk raste gjennom Evy Kristines organer.
Igjen denne følelsen av overgrep. Igjen en følelse av at vi kastet bort hans tid.»

En barnelege fikk henne til å føle at det hun bar på var et monster som skulle vært tatt bort. Hun ble fortalt at babyer som dette var «programmert til å dø». Ved en ultralydkontroll ble Berg møtt med denne kommentaren:

            «Jeg må bare spørre deg igjen, for jeg kan virkelig ikke fatte det.
Mener du virkelig at du skal bære fram dette barnet? Er det virkelig det du ønsker?»

 

Tross disse opplevelsene av ikke å bli forstått forteller Berg om håpet. Vi håper på å få friske barn. Berg måtte justere dette håpet. Hun håpet på mest mulig tid med jenta i magen. Håpet om å treffe barnet i livet ble sterkere jo nærmere terminen hun kom. Ved abort forsvinner dette håpet. Når svangerskap avsluttes får vi ikke vite hvordan det ville gått. Berg fikk vite hvordan dette endte og fikk kjenne på en enorm stolthet over datterens styrke i møtet med livet.

Jeg har i løpet av praksisperioden hørt flere mødre til barn med trisomi 18 fortelle historiene sine, – om morskjærligheten og stoltheten. Faktum er at det er mange som lever godt og lenge med trisomi 18. Det er urettferdig at foreldrene ikke skal få hjelp til å håpe. Det er en høy lyd av håpløse ord fra fagpersoner som disse kvinnene må overdøve for å kunne beholde sitt håp. Er det slik det skal være når vi bærer på et liv? Når vi bærer på livet til vårt eget barn?

Tre dager levde Evy Kristine utenfor mors mage. Berg skriver i boken om øyeblikket da Evy Kristine ble lagt på brystet hennes. Hun beskriver tankene og følelsene som strømmer igjennom henne som mor. Dette var starten på «den vakreste tiden vår lille familie har opplevd». Hvorfor skulle legene gjøre det så vanskelig å velge dette? Berg ser med kritiske øyne på fosterdiagnostikk og på de holdninger som viser seg hos helsevesenet når det gjelder selektiv terminering av svangerskap.

Det pågår en politisk og offentlig debatt om hvorvidt vi skal arbeide for fosterdiagnostikk for alle gravide. Hva er grunnen til det? Finnes det i det hele tatt noen helsegevinst? Det er stor grunn til å tenke at de som ivrer for dette tilbudet er opptatt av at vi skal påvise kromosomavvik og luke ut de som man kan se på som «annerledes». Argumentene for å innføre et allment tilgjengelig helsetilbud handler om at vi kan oppdage sykdommer og svært alvorlige utviklingsavvik, redusere engstelse, sørge for fornøyde gravide og unngå at tilbudet kun er forbeholdt de som har råd til å benytte seg av undersøkelsen på det private markedet. Morten Magelssen, leger og forsker i medisinsk etikk, påstår at de argumentene som brukes ikke er tilstrekkelige i møte med et helsetilbud som innebærer mange negative konsekvenser og i tillegg er både omfattende og kostbart.

Det er også stor usikkerhet knyttet til testene og ingen grunn til å si at dette tiltaket gir trygghet til mødre. Får du påvist økt risiko, blir du videre anbefalt invasiv diagnostikk (Morkake- og fostervannsprøve er eksempler på invasive metoder.) 4-5 prosent vil få anbefalt et slikt inngrep. De fleste av disse har helt friske barn. For hvert syke foster vil det være 21 friske. Når det er lite sannsynlighet for at testen vil påvise sykdom hos barnet og barnet samtidig utsettes for risiko ved disse testene, er det vanskelig å se grunnen til at man skal prioritere dette som et helsetilbud.

Hvilke holdninger skaper vi hvis vi prioriterer dette tilbudet? Er hensikten å sile ut de som er annerledes og spare oss for unødvendige anstrengelser og økt ressursbruk? Hva gjør det med oss? Er det umulig å kjempe for et samfunn der vi gir litt ekstra for de som er svakest i blant oss? Skal vi bygge opp under en opptaksprøve for å bli erklært verdig til å leve? Skal vi sortere ut de som har et dårligere utgangspunkt og ta fra dem muligheten til å vise oss hvem de er?

Jeg er glad for at Berg fortsatte å håpe selv om helsevesenet ikke gjorde det enkelt for henne. Det er ikke lett å ta imot barn som får en merkelapp med henvisning til dystre utsikter. Det er virkelig ikke lett når man i tillegg møter lite forståelse for ønsket om å ta vare på barnet sitt. Vi kommer alle ulike til verden. Vi er alle hjelpeløse hvis verden ikke vil ta imot oss. Uten omgivelsenes aksept og velkomst kommer ingen av oss særlig langt. Tenk at en varm velkomst kunne hengt i en tynn tråd hvis jeg hadde vært utenfor «normalen». Er det ikke rimelig at et annerledesbarn møtes med åpne armer, håp og støtte? Er det for mye forlangt?

___________

Hvis du vil lese om trisomi 18 kan du gå inn på hjemmesiden som Siri Fuglem Berg og mannen hennes har laget med tanke på andre som opplever det samme som dem.

Legg igjen en kommentar

Filed under Abort, Blogg, Inkludering, Seleksjon, Sortering